Danh mục: Khắc phục sự cố do nhà bị thấm

Xử lý khi Nước thấm, nhà ẩm gây hỏng máy giặt, báo lỗi H97 A0

Cách sửa lỗi H97 máy giặt nội địa

Những bạn độc giả có máy giặt bị hư, báo lỗi H97 và A0 thường do nhà bị ẩm thấp. Đa phần là do thấm nước, hoặc do máy giặt đặt ở nơi bị mưa hắt vào, hoặc đặt trong nhà vệ sinh. Sau đây là bài hướng dẫn xử lý và sửa chữa máy […]