Monthly Archives: Tháng Chín 2018

Kinh nghiệm xây dựng, chống thấm từ đầu tránh phải sửa chữa về sau!

Như tiêu đề, và là thực trạng hiện nay khi TKA thi công chống thấm gặp phải. Hầu hết khách hàng nhỏ lẻ gọi đến TKA với đề nghị sửa chữa, làm chống thấm khi chuyện …đã rồi. Thông thường khi xây xựng, các chủ đầu tư đều muốn tiết kiệm, hoặc chọn nhà thầu […]