Monthly Archives: Tháng Tư 2021

Bê tông “dẻo” ECC là gì và chỉ nên sử dụng khi nào?

Bê tông dẻo ECC là gì và ứng dụng thế nào?

Đầu tiên, trong chúng ta có nhiều người dễ lầm tưởng khi nghe đến tính từ “dẻo” của bê tông. Thực tế, bê tông dẻo không phải là dẻo như kẹo. Mà đó là cơ tính chịu uốn của loại bê tông đặc biệt này. Bê tông dẻo là gì? Bê tông dẻo (ECC) là […]