Danh mục: Thuật ngữ

Các thuật ngữ trong khuôn khổ nội dung trang web về lĩnh vực chống thấm và xây dựng

Chống thấm ngược

Chống thấm ngược

Chống thấm ngược là gì? Chống thấm ngược là hình thức chống thấm ở phía đối lập lại hướng nguồn nước. Ta cũng có thể giải thích chân phương, đơn giản như sau: Nước ngấm từ mặt bên ngoài tường vào, ta tạo lớp chống thấm ở mặt bên trong tường. Hoặc nước ngấm từ […]

Chống thấm là gì?

Chống thấm là sử dụng một (hay nhiều) phương pháp ngăn chặn nước (chất lỏng). Khiến chúng không thể thấm qua một bề mặt vật chất trong giới hạn cho phép. Khái niệm chống thấm cho công trình xây dựng Với công trình xây dựng, chống thấm là ngăn nước thấm vào trong nhà (những […]