Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

[Hướng dẫn quy trình] Cách thi công màng khò nóng chống thấm Bitum

Hướng dẫn quy trình cách thi công màng khò nóng Bitum

Thi công màng khò nóng (khò nhiệt) Bitum là công việc yêu cầu tỉ mỉ và thận trọng. Rủi ro từ việc thi công này từ mức độ an toàn lao động, đến an toàn chống thấm đều cao. Do vậy, thợ thi công cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc, quy định, quy […]