Monthly Archives: Tháng Năm 2020

Định mức sử dụng Phụ gia Chống thấm bê tông Latex trong thi công

Định mức sử dụng phụ gia chống thấm tác nhân kết nối Latex trong thi công

Định mức sử dụng phụ gia chống thấm bê tông Latex (Sika Latex, TKA Latex,…) Là điều quan trọng để lập dự toán. Việc tính ra lượng phụ gia này một cách chính xác là không dễ. Nó phụ thuộc vào đặc điểm của hỗn hợp xi cát cụ thể. Và phụ thuộc cảm nhận […]