Monthly Archives: Tháng Tám 2019

Vệ sinh bề mặt thi công chống thấm – Công tác chuẩn bị thế nào là chuẩn?

Thi công chống thấm TKA

Việc vệ sinh bề mặt để thi công chống thấm là điều hết sức quan trọng. Nó là yếu tố chiếm đến hơn 50% chất lượng và sự thành công trong nghiệp vụ chống thấm. Tuy nhiên, với nhiều đội thi công lại coi nhẹ việc này. Hoặc do lười, ẩu, dẫn đến chất lượng […]