Monthly Archives: Tháng Hai 2019

Chia sẻ Cách chống thấm sàn mái hiệu quả và an toàn nhất

Chống thấm sàn, mái là công việc tất yếu trong xây dựng ngày nay. Sàn tầng 2 là mái tầng 1. Việc chống thấm được triển khai tương tự nhau. Chống thấm sàn, mái có rất nhiều phương án được sử dụng: màng lỏng chống thấm gốc bitum (membrane), màng khò, lưới thủy tinh, epoxy, […]