TKA GROUT 201SH (vữa tự chảy không co ngót mác siêu cao >1000)

(1 đánh giá của khách hàng)

Vữa tự chảy không co ngót mác siêu cao! Khả năng chịu lực cực mạnh.