Vữa tự chảy không co ngót đóng rắn nhanh TKA QHA M60 (4h đạt M30)

(1 đánh giá của khách hàng)