TKA GROUT 102S (vữa tự chảy không co ngót mác 600)

(5 đánh giá của khách hàng)

Vữa tự chảy không co ngót mác 600. Cách sử dụng tương tự vữa Grout 101s