TKA GROUT 201S (vữa tự chảy không co ngót mác 800)

(1 đánh giá của khách hàng)

Vữa tự chảy không co ngót cường độ cao mác 800