Vữa bơm không co ngót mác 350+ (bơm ống gen cáp dự ứng lực)

(1 đánh giá của khách hàng)