TKA Membrane 5kg (màng chống thấm lỏng gốc bitum nhựa đường)

(1 đánh giá của khách hàng)

Màng lỏng chống thấm gốc Bitum, loại nhỏ 5kg