TKA LATEX 5L (phụ gia bê tông chống thấm và kết nối)

(1 đánh giá của khách hàng)

Phụ gia chống thấm và kết nối là phụ gia bê tông. Sản phẩm trộn bê tông cho khả năng dẻo, bám dính chắc chắn và chống thấm. Sản phẩm cũng được quét như lớp kết nối với bê tông cũ.