Con kê bê tông bằng nhựa PVC (cục kê bê tông, viên kê Concrete Spacer)

    (11 đánh giá của khách hàng)

    Con kê bê tông, cục kê bê tông (Concrete Spacer) bằng nhựa PVC sử dụng để cố định vị trí, khoảng cách của thép với nhau, và tới cốp pha khi thi công ….