TKA R06 (chất tẩy gỉ và biến đổi gỉ, bảo quản thép)

    Chất tẩy gì và biến đổi gỉ là chất làm sạch gỉ thép và bảo quản thép, tồn tại ở dạng lỏng không màu.